Podstawowe wady i zalety komunikacyjnego ubezpieczenia NNW

Właściciele aut w całej Polsce starają się zabezpieczyć swoje pojazdy przed różnego typu uszkodzeniami. Niestety nie zawsze jest to możliwe, szczególnie jeśli wyjazdy wykonywane są poza swoje miejsce zamieszkania. Przed finansowymi skutkami zniszczeń można się ochronić po zakupie polisy odpowiedzialności cywilnej lub Autocasco. Jeżeli w zdarzeniu obrażenia odniosą ludzie, najlepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w ubezpieczenie NNW online. Jest to skrót od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Pomoc po wypadku komunikacyjnym

Ubezpieczenie NNW oferuje wsparcie w przypadku zaistnienia obrażeń ciała po wypadku drogowym. Ochrona dotyczyć może zarówno kierowcy, pasażerów, jak i innych osób poszkodowanych w nieprzewidzianym zdarzeniu. W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego polisa może obejmować różne przypadki zachorowania.

Zazwyczaj jednak brane pod uwagę jest odniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jest to uszkodzenie organu, narządu lub upośledzenie wybranych funkcji organizmu ludzkiego. Wiele firm ubezpieczeniowych wymienia ograniczenia ruchowe lub pogorszenie wzroku. Tego typu następstwa wypadku drogowego powodują wypłatę odszkodowania.

Szeroka ochrona ubezpieczyciela

Obrażenia ciał są kojarzone z wypadkami podczas podróży samochodem. Ubezpieczenie NNW może chronić także w innych sytuacjach, podczas których kierowca lub pasażerowie mogą być narażeni na niebezpieczeństwo. W grupie typowych sytuacji często występują następujące:

– wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu,

– załadunek lub rozładunek auta,

– tankowanie na stacji paliw,

– postój na parkingu (również niestrzeżonym).

Pozwala to na zabezpieczenie interesów ubezpieczonego podczas przemieszczania się zarówno po swoim miejscu zamieszkania, jak i w trakcie dłuższych podróży prywatnych oraz służbowych. 

Warunki wypłaty odszkodowania

Trzeba jednak dodać, że nie każde ubezpieczenie NNW obejmuje zdarzenia występujące poza granicami Polski. Niektóre firmy określają własne listy krajów, w których obowiązują różne warunki polisy. Poza tym wypłata odszkodowania nie następuje bezwarunkowo. Wśród sytuacji wyłączających odpowiedzialność znajduje się jazda bez uprawnień, pod wpływem środków odurzających, transport niebezpiecznych środków chemicznych oraz jazda ze zbyt ciężkim ładunkiem.

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe w naszym kraju i towarzystwa ubezpieczeniowe określają własne warunki polisy. Dlatego przed podpisaniem umowy zawsze zapoznać się ze szczegółowymi zapisami umieszczonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wszystkich załącznikach.